Duizeligheid:

DuizeligheidDuizeligheid komt in verschillende vormen voor. Nagenoeg iedereen is wel eens duizelig geweest. Duizeligheid is op zich meestal een onschuldig symptoom, maar als er sprake is van herhalende duizeligheid, dan is het verstandig om te achterhalen waardoor de duizeligheid veroorzaakt wordt. Zo kan er gericht een behandeling gestart worden.

Wat is duizeligheid:

Als er sprake is van duizeligheid, dan kunt u dat ervaren als een gebrek aan balans. Het lijkt alsof uw lichaam niet goed reageert op de omgeving waarin u bent. Er wordt ook wel gesproken van een verstoorde relatie tot de ruimtelijke omgeving waarin u aanwezig bent. Het lichaam krijgt continu informatie binnen over de positie waarin het lichaam zich bevind in de omgeving. De signalen die u nodig heeft om een balans te houden komen onder andere uit het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor veranderingen van het hoofd waarbij u kunt denken aan het bewegingen of de stand van het hoofd. Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het rotsbeen en samen met het binnenoor vormt dat het slakkenhuis. De ogen zijn naast het evenwichtsorgaan zeer belangrijk bij het houden van de balans. De houding van spieren en pezen dragen als laatste bij aan de informatie die het brein nodig heeft om balans te houden.

Samenvattend:

  • Evenwichtsorgaan
  • Ogen
  • Spieren en pezen

Als er onbekende signalen of verkeerde signalen worden doorgegeven aan het bewustzijn in de grote hersenen, dan kan dat een gevoel van duizeligheid geven. Duizeligheid is op zichzelf niet te meten en hangt af van hoe mensen het zelf ervaren waardoor het lastig is de oorzaak van de duizeligheid vast te stellen.

Mogelijke Oorzaken van duizeligheid

Aangezien er verschillende vormen van duizeligheid zijn, ligt het ook voor de hand dat er diverse oorzaken voor verantwoordelijk zijn. Bij het autorijden kunt u bijvoorbeeld een licht en draaierig gevoel in uw hoofd ervaren. Dit type duizeligheid wordt ook wel reisziekte genoemd. Uw hersenen ontvangen dan informatie van verschillende systemen die tegenstrijdig aan elkaar zijn. Een ander type duizeligheid treedt soms op in combinatie met een hongergevoel of zweetaanval, er is dan sprake van hypoglycemie oftewel een lage bloedsuiker. U kunt ook met duizeligheid te maken krijgen als gevolg van een virus, waarbij de kanalen in het binnenoor verstopt raken. Bij de belangrijkste vormen van duizeligheid kan er voornamelijk onderscheid gemaakt worden tussen een licht gevoel in uw hoofd, draaiduizeligheid en bewegingsonzekerheid. Vaak krijgen ouderen te maken krijgen met bewegingsonzekerheid en als gevolg daarvan duizeligheid ervaren. De onzekerheid kan het gevolg zijn van een vermindering van spierkracht of van achteruitgang van de lichamelijke conditie. Ook het slechter kunnen zien kan een oorzaak zijn van bewegingsonzekerheid net als angst of spanning. Daarnaast zijn er ook nog medicijnen die duizeligheid als bijwerking hebben.

Behandeling van duizeligheid

Bij duizeligheid kan het advies gegeven worden om zelf een dagboek bij te houden. Zo wordt duidelijk om welke vorm van duizeligheid het gaat en op welke momenten en in welke omgeving u duizelig wordt. Op basis daarvan kan de huisarts achterhalen om welke vorm het gaat en wat er aan de duizeligheid gedaan kan worden. Bij ouderen die te maken hebben met bewegingsonzekerheid kunnen verschillende acties worden ondernomen. Zo is het belangrijk om de spierkracht en conditie te verbeteren. Langzaam opstaan voorkomt een grote verandering in bloeddruk waardoor de bloeddrukdaling voorkomen kan worden. Doordat het bij sommige vormen van duizeligheid om bewegingsonzekerheid gaat, kan een behandeling bij de fysiotherapeut uitkomst bieden. Oefeningen om de spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren zijn hierbij een belangrijk onderdeel van de behandeling.