Wat is Psychosomatische fysiotherapie:

‘Psyche’ betekent geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk, dus ‘psychosomatische klachten’ zijn klachten die een lichamelijke uitingsvorm hebben, zoals pijn en vermoeidheid, en een geestelijke of emotionele onderliggende oorzaak. Psychosomatische fysiotherapie is een behandelvorm die zich kenmerkt door het begeleiden en behandelen van de psychosomatische component van de (pijn-)klachten.

De behandeling richt zich op spanning- of stress gerelateerde klachten, aanhoudende, onverklaarbare (chronische) pijn en vermoeidheid. Als deze psychosomatische klachten blijven bestaan, kunnen ze zeer hinderlijk zijn tijdens het dagelijks functioneren. Naar verloop van tijd kunnen ze een steeds grotere beperkende factor gaan spelen op het werk of in de thuissituatie met zelfs volledige uitval van werkzaamheden tot gevolg.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de geestelijke ofwel emotionele oorzaak is niet altijd direct bewust waarneembaar, waardoor de link naar de geestelijke component over het hoofd wordt gezien. Wat dan ook vaak voorkomt is dat de klachten wel degelijk aanwezig zijn, maar dat er geen oorzaak komt uit het medisch lichamelijk onderzoek. In deze praktijk wordt naar beide punten gekeken.

Onderzoek

Voor de fysiotherapeut is het doel van het onderzoek de oorzaak van de klachten op te sporen. Het onderzoek zal beginnen met een vraaggesprek, automatisch vragen wij al meer uit op het gebied van de psychosomatiek en zal er gevraagd worden thuis een vragenlijst in te vullen (4-DKL), vervolgens eindigen we met lichamelijk onderzoek en behandeling. Als we de uitslag hebben van de vragenlijst en het is nodig zal er in de 2de behandeling behandeld worden en zullen er meer vragen gesteld worden om de psychosomatische oorzaak van de klacht duidelijk krijgen.

Behandeling

De behandeling is er op gericht de oorzaak van de psychosomatische klachten meer inzichtelijk te maken, waardoor een gedragsveranderingen gestimuleerd wordt. Als de oorzaak van de klachten achterhaald is, kan er gekozen worden te leren anders om te gaan met de klachten en of oorzaak. Ook kan de behandeling er juist op gericht zijn de oorzaak van de klacht op te lossen. Indien nodig werken we samen met huisarts, psycholoog etcetera.

Oorzaak van de klacht

Oorzaken die verband kunnen houden met het ontstaan of voorbestaan van de klachten zijn: een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen, relatieproblemen, terugkerende stressvolle situaties, trauma’s (ongelukken) etc.